Correct Mineralogy - We'Ll Leave The Armani On For You.

Hjälp med stora komponenter

De som behöver göra hål med stor diameter i ett fixerat arbetsstyck ska göra en förfrågan hos företag i Örebro som utför arborrning. Man använder roterande verktyg och det är en metod för stora komponenter och då arbetsstycket är för stort eller för otympligt för att kunna göra i en vanlig maskin. Arborrningsmaskinen bearbetar komponenten horisontellt med en roterande borrstång. Man kan också använda sig av plansvarvnings- och slipoperationer för att lyckas i bearbetningen.